L'educació per al desenvolupament ens ajuda a formar persones responsables i actives per a construir una societat civil compromesa, coresponsable i participativa.

Entenem l'educació per al desenvolupament (o educació participativa) com un model teòric i pràctic transformador, que afavoreix una presa de consciència individual i col·lectiva, que genera organització social i afavoreix el treball en xarxa amb altres organitzacions. El nostre eix temàtic fonamental és la defensa organitzada, socialment i sindicalment, d'unes condicions de treball dignes que afavorisquen el desenvolupament humà des de l'apel·lació al compliment dels drets humans.

Realitzem accions formatives i informatives dirigides a:

1- Alumnat i professorat: en l’àmbit de l'educació formal, oferim instruments específics per a l'educació global, dotant al professorat d'eines que li permeten la inclusió en el currículum educatiu de l'educació per al desenvolupament de forma transversal, per a promoure una ciutadania global compromesa i afavorir així l'actuació solidària de l'alumnat.

El programa 'Interactuem' aglutina una sèrie de recursos didàctics i propostes educatives que duem als centres educatius d'infantil, de primària i de secundària (ESO, batxillerat i cicles formatius), de forma gratuïta. Fes clic en Accions en centres.

2- La població treballadora: promovem la cooperació entre treballadors i treballadores Nord/Sud, a través d'accions d'educació per al desenvolupament i sensibilització, orientades a treballadors i treballadores de diferents sectors productius. Es tracta de campanyes d'educació no formal que pretenen formar i implicar els representants sindicals en la tasca de defensar el treball decent com a vehicle per al desenvolupament humà sostenible a través de la seua participació en la cooperació sindical al desenvolupament i la pràctica d'una acció sindical internacional de caràcter solidari. Si hi vols conéixer més pots entrar en la web http://www.observatorideltreball.org