Proposta Didàctica per a Cicles Formatius

En Pau i Solidaritat pensem que per canviar el sentit de l'actual procés de globalització que exclou àmplies capes de la població, hem de ser conscients en primer lloc dels plantejaments que intenten legitimar la situació actual i en segon lloc, generar respostes que transformen aquesta realitat.

Des d'aquest plantejament hem elaborat aquest material i amb aquest pretenem proporcionar al professorat de cicles formatius un instrument didàctic que ajude a aproximar la realitat del món en el qual vivim al seu alumnat. La nostra especificitat com a organització no governamental per al desenvolupament vinculada a la Confederació Sindical de Comissions Obreres fa que tinguem com a eix fonamental de la nostra concepció del desenvolupament efectiu i real de les persones i dels pobles fer realitat la dignificació del treball.

Les Cròniques audiovisuals són el registre audiovisual de les visites que un equip de la Fundación Paz y Solidaridad realitza a les organitzacions sindicals amb les quals es mantenen relacions de cooperació el focus de les quals és la defensa del treball digne. Aquestes organitzacions ens acosten a la seua realitat i als seus desafiaments per a, davant una lògica capitalista basada en l'explotació del treball pel capital, defensar als treballadors i a les treballadores.

La crònica és un relat d'accés directe als testimonis i punts de vista de les persones que viuen la situació. Fuig de la informació espectacle que mostra la crisi i l'empobriment com un estat de resignació. I resignifica, des de cadascuna de les experiències concretes, el valor de les lluites, les estratègies i l'organització de la gent. Sabem que depén de com mirem el món que intervindrem; de com el veiem, depén de què estem en disposició de fer per a transformar-lo.

En la línia de com entenem l'Educació per al desenvolupament, cerquem animar la defensa del treball digne, des de l'organització social, com a vehicle per al desenvolupament humà sostenible.

Aquest material consta de cinc vídeos (Drets laborals i treball; Formació sindical i repressió; Dona i sindicat; Privatitzacions i serveis públics; i Recuperar el treball, i les seues corresponents fitxes de treball per a l'aula.

Vídeo 1. Drets laborals i treball. Durada: 12 min.

Breu explicació: De la mà de CEAL, organització de suport als sindicats d’El Salvador, entrem en la multinacional espanyola Calvo i podem presenciar una discussió entre sindicalistes i la direcció de l'empresa. A continuació escoltem un programa de ràdio “Alça la teua veu” i un taller de formació promoguts per CEAL per a enfortir els sindicats i denunciar abusos empresarials.

Vídeo 2. Formació sindical i repressió. Durada: 18 min. 10 seg.

Breu explicació: Mostrem uns minuts d'un curs de formació sindical a Algèria. Podem escoltar quins són els principis d’internacionalisme sindical, després podem observar com a Colòmbia de manera estructural i a Argentina en el si d'una multinacional l'ofensiva del capital es desplega contra els sindicats, els seus dirigents i qualsevol de les expressions d'unió –per més locals que siguen- de la classe treballadora.

Vídeo 3. Dona i sindicat. Durada: 18 min. 17 seg.

Breu explicació: Dones sindicalistes algerianes, peruanes, uruguaianes i senegaleses conten com van assolint una posició d'equitat tant dins de les estructures sindicals com en el món del treball. Ocupen diferents posicions des de secretàries de la dona fins a coordinacions de gènere per a diverses centrals sindicals de l'àrea andina, així com en federacions sectorials com l'educativa. Sorprén la discriminació similar que pateixen les dones en societats tan aparentment dissímils i també el proper de les seues estratègies de transformació.

Vídeo 4. Privatitzacions i serveis públics. Durada: 9 min. 59 seg.

Breu explicació: Sindicalistes del Con Sud ens desvetllen l'estratègia d'agressió al públic i privatitzacions que van patir els seus països en seguiment de les doctrines del neoliberalisme. Un sindicalista uruguaià ens conta la lluita per a defensar l'aigua com a servei públic. A continuació de la mà de dones sindicalistes senegaleses escoltem de les conseqüències d'aqueixes polítiques internacionals (afavorides pel Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial) per a la sanitat i l'educació del seu país i com enfrontar-les.

Vídeo 5. Recuperar el treball. Durada: 9 min. 56 seg.

Breu explicació: La crisi argentina expulsada del model de producció capitalista a la gran majoria de la població, de la mà de la CTA, veiem a treballadors i treballadores resignificant el treball, al treballador/a, i fent-se càrrec de les seues empreses i barris de forma autònoma i solidària. Aquest vídeo és una preciosa mostra de la potència de la classe treballadora quan el que es posa per davant és la seua voluntat de crear riquesa social.