Exposició Un altra infancia en aquest mon

Exposició 'Una altra infància en aquest món'

Durant el curs escolar 2013-2014, l’exposició Una altra infància en aquest món ha sigut muntada en tretze centres d’educació infantil i primària de Catalunya i la Comunitat Valenciana, centres tots aquests que han treballat el projecte Interactuem.

En el CEIP Sant Joan Bosco de Cocentaina (Alacant) van pensar que era interessant que l’exposició fóra visitada també pels pares i les mares de l’alumnat que anava a treballar a l’aula el projecte. Així doncs, van decidir que durant una setmana l’exposició estiguera muntada en el pati del centre perquè les famílies pogueren visitar-la mentre anaven a arreplegar als seus fills/es. També el professorat va pensar que seria bo arreplegar allò que suggeria l’exposició a les famílies; per a això, volien crear un mural amb les diverses impressions dels pares, les mares i fins i tot l’alumnat: van muntar un panell i van deixar notes adhesives i retoladors perquè escrigueren les seues opinions i les pegaren.

Ens sembla una bona experiència per a traslladar-la a la resta de centres que en un futur tinguen l’exposició de fotografies.

Dibuixos sobre la exposició(CEIP San Juan Bosco)pdf.