Secuencia Temporal (cuento Rai)

Hem desordenat les il·lustracions del conte de Rai, ordena-les seguint la seqüència temporal