Definiciones

Tracta d'unir cada paraula amb la definició correcta, si ho necessites pots ajudar-te d'un diccionari.