La palabra secreta

Troba a partir de la definició i amb l'ajuda de la numeració la paraula secreta.
Ànim, segur que les encertes totes !!!!