Viviendas y poblados

Ací es reflecteixen diferents tipus de cases i pobles, així com els elements que integren els habitatges més comuns a Amèrica Central. Hem incorporat fotografies de mercats com a element comú a tots els pobles i centre de l'activitat socioeconòmica. També s'inclou una seqüencia de fotos que expliquen les fases del tractament de la dacsa, des de la seua collita fins a la seua preparació per a ser menjada; ressaltem la dacsa com a element bàsic i comú en l'alimentació d'aquests països.