Escuelas

Reflectim diferents escoles, unes més dotades de material, altres menys, ja que els recursos educatius estan d'acord amb una série de qüestions sociopolítiques, encara que en la majoria d'escoles l'escassetat de recursos és evident.