TEMES: Poder

Introducción: Poder

En un fragment de l’obra Un Diàleg sobre el Poder, del filòsof francés Michel Foucault, ens apareix la idea que avui en dia ignorem realment qui ostenta el poder, des d’on s’exerceix aquest, amb quins límits compta aquest. Aquestes preguntes no són fàcils de resoldre , però no obstant això ens convé reflexionar sobre aquestes si volem entendre millor les diferents relacions que es donen en la societat. Podem dir que el poder s’usa, es reconeix, s’afirma o es nega, es reivindica o s’intenta neutralitzar i, sovint, s’abusa d’ell. D’altra banda, el poder està contínuament executant-se, sostenint un ordre social determinat i valent-se de determinats elements de control social per tal de perpetuar-se. Sembla també que l’obediència al poder s’ha donat en diferents temps i llocs, i que aquesta és un dels elements imprescindibles amb que compta la dominació. La força o la dominació social és altre dels elements que el poder empra, en el sentit d’acumular poder i preservar riqueses.