Introducció: Violència

Una llarga tradició ha considerat la violència com alguna cosa no natural en l'ésser humà, posició mantinguda entre uns altres per Rousseau. Des d'aquesta posició, la violència s'adquiriria a través d'un procés de socialització on es reprodueixen situacions de desigualtat. A partir d'aquest context , podem entendre la violència com una cosa que posseeix un caràcter social, cultural, i no tant depenent de la naturalesa humana.

Quasi tota la humanitat pateix diferents tipus de violència. Vol dir açò que ens serà impossible construir la pau? O per contra, si treballem valors i actituds no violentes podem arribar a aquesta?.