Fitxes de treball de textos-Immigració

Textos i preguntes per a tractar qüestions relacionades amb 'l'immigració'.

Fitxes:
- Diferència entre turisme i immigració
- Barcelona amb gel·laba