PROPOSTA DIDÀCTICA per al curs 2019/2020 

A) Activitats en Centres Educatius

La Fundació Pau i Solidaritat PV oferim la possibilitat de realitzar activitats en els centres educatius per a promoure una ciutadania global solidària.

Amb aquesta proposta pretenem:

  • Formar el professorat dotant-lo d’eines didàctiques que li permeten introduir en el currículum educatiu l’educació per al desenvolupament per a promoure una ciutadania global solidària.
  • Sensibilitzar l’alumnat perquè adquirisca una comprensió del món desigual en què vivim i que afavorisca la seua actuació solidària.

Qui pot sol·licitar-ho?

El professorat de centres d'infantil i primària, secundària i cicles formatius

Què proporciona la Fundació als centres?

Material didàctic per a infantil, primària, secundària i cicles formatius.

Reunió de formació i coordinació del professorat que desenvoluparà el projecte amb  tècnics de la Fundació, on s’explica quina és la proposta didàctica del projecte i com treballar-la a l'aula/centre.

Seguiment de les activitats i execució del projecte en els centres participants.

Avaluació de la intervenció realitzada i de la participació en una reunió amb tècnics de la Fundació.

B) Jornades Formatives RECURSOS PER A L'EDUCACIÓ EN DRETS HUMANS I DRETS DE LA INFÀNCIA per a docentes, gratuïtes i homologades per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports, sobre què és l'enfocament de drtes, com incorporar-lo en l'aula, i propostes i recursos didàctics per a treballar la solidaritat a l’aula. 

El curs de 10 hores, serà impartit pel personal tècnic de la Fundació Pau i Solidaritat PV. Les sessions podran desenvolupar-se al mateix centre escolar dins de les hores formatives o de coordinació que existisquen, i es realitzaran en l'horari que s'acorde entre el centre i la Fundació. 

Si voleu més informació, contacteu amb la Fundació al telèfon 963392646 o correu electrònic: edc-pauisolidaritat@pv.ccoo.es