Introducció: Inmigració

Les diferencies econòmiques, socials, demogràfiques i, per suposat, polítiques entre el Nord enriquit i el Sud empobrit, han crescut de forma brutal en els darrers temps i sembla que no deixen d’augmentar. A més, les diferències de benestar entre les classes socials augmenten a l’interior dels països del Nord.

Aquestos fenòmens fan que augmenten les migracions. Parlem d’immigrants, com un munt de persones, normalment pobres, que han migrat a altres països, fugint de situacions desesperades i angoixoses, a la recerca d’un treball que li permeta viure en dignitat i cobrir les seues necessitats més bàsiques. Però tal vegada el que no sabem és que el grup majoritari d’immigrants procedeix de l’Europa Occidental, o de l’anomenada Europa rica. Aquestos immigrants, alemanys, suecs... majoritàriament jubilats o dedicats a professions liberals s’instal·len a les nostres costes, comptant sovint amb una bona acceptació de la població autòctona.

Tanmateix la immigració que més preocupa a les societats és l’arribada dels anomenats immigrants sense papers, dels anomenats il·legals. Intentarem respondre i reflexionar al voltant d’aquesta qüestió central: Què fa que aquestes persones abandonen els seus països de partida? Quins trets tenia la seua vida en aquestos llocs? Què venen buscant a les societats d’arribada?