Proporcionar-li formació i recursos per a introduir l'Educació per al Desenvolupament en la seua pràctica escolar tant en educació infantil, primària, secundària com en escoles d'adults.

Entenem l'Educació per al Desenvolupament com procés per a conèixer i analitzar les causes que originen i mantenen la desigualtat nord-sud i les conseqüències que aquesta desigualtat produeix en el món global en el qual vivim, permetent així una capacitat crítica i que possibilite un món més just i solidari.