Programa

Una altra infància en aquest món, és un projecte d'Educació per al Desenvolupament adreçat al professorat i a l’alumnat d’educació infantil i primària, amb el qual pretenem reflexionar en les nostres aules sobre la realitat social d'altres xiquets i xiquetes, intentant crear noves maneres de pensar i d'entendre altres realitats. 

Els objectius del projecte són:

  • Iniciar els xiquets i xiquetes en la reflexió sobre altres realitats socials afavorint noves formes de pensar i entendre-les de manera crítica.
  • Conéixer les desigualtats existents entre països en el món.
  • Conéixer els Drets de la Infància i la relació existent entre el seu incompliment i les situacions de desigualtat.

Aquest projecte proporciona diversos materials, que ens serveixen com a elements motivadors, per acostar l’alumnat a la realitat dels xiquets i les xiquetes de Llatinoamèrica:Exposició de fotografies itinerant sobre la infància a Amèrica Central, organitzada en quatre blocs temàtics: habitatges i poblats, escoles, treball infantil i coses de xiquets i xiquetes.

Els contes Chavela vol anar a escola i Rai es trenca un braç, ens acosten a la realitat de la infància a Amèrica Central. En cada conte presentem un grup d'amics i amigues que són protagonistes de diferents situacions en què els drets de la infància no estan protegits. En el primer, Chavela lluita per anar a l'escola; en el segon, Rai protagonitza una història a la recerca d'assistència sanitària. 

A partir de l’exposició i del conté, es proposa treballar un seguit d’activitats tant en l’àmbit d’aula com en l’àmbit de centre. Aquestes activitats estan detallades en una Guia didàctica; aquesta guia conté els objectius del projecte, propostes didàctiques, metodologia de treball, materials i fitxes de treball.