Una altra infància en aquest món, és un projecte d'Educació per al Desenvolupament adreçat al professorat i a l’alumnat d’educació infantil i primària. que promou la reflexió conjunta per a afavorir l’anàlisi crítica i transformadora davant les desigualtats i les injustícies socials.

Aquest projecte proporciona diversos materials, que ens serveixen com a elements motivadors, per acostar l’alumnat a la realitat dels xiquets i les xiquetes de Llatinoamèrica:Exposició de fotografies itinerant sobre la infància a Amèrica Central, organitzada en quatre blocs temàtics: habitatges i poblats, escoles, treball infantil i coses de xiquets i xiquetes.

Conte Chavela vol anar a escola, que parla sobre el treball infantil, el dret a l’educació i la importància de la cooperació.

A partir de l’exposició i del conté, es proposa treballar un seguit d’activitats tant en l’àmbit d’aula com en l’àmbit de centre. Aquestes activitats estan detallades en una Guia didàctica; aquesta guia conté els objectius del projecte, propostes didàctiques, metodologia de treball, materials i fitxes de treball.