A tot el món, la privatització en el camp educatiu, les traves en l’accés de les xiquetes, els dèficit de qualitat de l’educació, la manca de condicions laborals dignes de personal docent al món, la manca de llibertats bàsiques en molts llocs, el conflicte nord-sud, el racisme, la xenofòbia, la pobresa, les guerres, els greus problemes ambientals... són conseqüència del model de creixement econòmic i social actual que al nostre món està generant cada dia més desigualtats.

La unitat didàctica Escoles i Mestres està adreçada al professorat i a l’alumnat de primària, amb la finalitat d’afavorir l’anàlisi crítica de les desigualtats socials en referència al món educatiu.

Les propostes didàctiques parteixen de l’audiovisual Galeria d’escoles i a partir d’aquest es proposen diverses sessions, (Sessió 0 - Nocions prèvies, Sessió 1 - Galeria d’escoles, Sessió 2 - Mestres i dret a l’educació, Sessió 3 – Aprofundiment, Sessió 4 - Altres activitats relacionades) que parteixen dels coneixements previs del grup aula i mitjançant el diàleg van construint-se de manera col·lectiva nous aprenentatges.

Juntament amb l’audiovisual també proporcionem diversos materials: fitxes de treball per a alumnat (material per a l’aula) i documents de suport per a professorat (material per a professorat).

Amb aquest projecte pretenem:

  • Iniciar les xiquetes i els xiquets en la reflexió sobre la importància d’allò que ens ensenyen les persones docents, analitzant críticament les desigualtats quant a les condicions de treball dels mestres i les mestres a diversos països.
  • Prendre consciència del dret a l’educació i de la necessitat de l’escola com a servei públic, gratuït i de qualitat per al desenvolupament dels pobles a tot el món.
  • Descobrir condicions estructurals que impedeixen el desenvolupament de la qualitat educativa a diversos llocs del món per a poder plantejar actuacions de manera conseqüent.
  • Afavorir i potenciar noves maneres d’actuar i participar dins de la societat que conduïsquen a aconseguir els drets universals per a tots i totes, des d’una perspectiva de cooperació i desenvolupament.

Per accedir a tots els materials:

 http://pazysolidaridadenlaescuela.org/fields/valencia