Proposta Didàctica per a Secundària

Alumnes d’un institut espanyol situat a València comencen a pensar quines coses dirien en una carta audiovisual als joves d’un institut que queda molt lluny, a un altre continent.

Però què passa quan tota aqueixa experiència dóna com a resultat una xicoteta pel·lícula que arriba a un institut agrari d’una comunitat camperola que està situada en unes muntanyes a més de tres hores de viatge de Cusco, a Perú?

Què opinen els joves d’ambdós països de la seua vida?

Com es veuen les situacions d'uns/es i d’altres?

Correspondències sorgeix d’una experiència d’intercanvi audiovisual desenvolupat per la Fundació Pau i Solidaritat  PV i els cineastes Miguel Ángel Baixauli i Gerardo Tudurí amb joves estudiants de dos instituts d’educació secundària, un situat a Torrent (València, Espanya) i un altre a Amparaes (Cusco, Perú).

Aquest projecte mostra joves de secundària de Torrent i d’Amparaes conversant i debatent sobre els seus desitjos, estudis, societat, futur, present, mitjans de comunicació, violència, poder, immigració, relació entre països, empobriment/ enriquiment, valors personals, valors socials...

Correspondències està compost per tres documentals de 45 minuts de durada cadascun:

  • 1r document: IES La Marxadella de Torrent (València, Espanya)
  • 2n document: Institución Educativa Agropecuaria de Amparaes (Cusco, Perú)
  • 3r document: Diàleg, document elaborat a partir d’eixos temàtics on es mostren les opinions, unes vegades coincidents, altres diferenciades, que tenen els joves i les joves de tots dos països sobre aqueixos temes.

Tot i que aquests documents estan adreçats a tot tipus de públic, hem elaborat un seguit d’activitats adreçades a joves estudiants de secundària: es tracta d’una eina didàctica per a utilitzar dins de les propostes educatives per a centres de secundària amb l’objectiu de reflexionar sobre les desigualtats i les injustícies del món en què vivim i generar actituds compromeses en la lluita per l’eradicació d’aquestes.


Aquest projecte es completa amb un seguit de material addicional, documents per a la reflexió sobre el projecte i l’experiència desenvolupades que ens poden ajudar a entendre tot el procés.

 -Activitats per a la reflexió després del visionat dels documentals.

 - Curt-documental (34 minuts): Diàleg.

 -Correspondències. Pedagogia cinematogràfica per a una reflexió antropològica.

 - El cinema en l’escola.

 - Reflexions després de l’experiència en IES La Marxadella.

 - L'Institut per a una Alternativa Agrària.

 - Definició de Yachachiq.