Ajuda oficial al desenvolupament

Cooperació acordada pel sector públic d'un país del nord amb la intenció de promoure el desenvolupament al sud. Nacions Unides recomana que els països del nord destinen el 0,7 % del seu producte nacional brut (PNB) a ajuda oficial al desenvolupament, però pocs països compleixen aquesta recomanació.(per exemple, Espanya va destinar en 2005 el 0,27%). La ajuda oficial al desenvolupament pot ser de dos tipus: 1) Cooperació multilateral, que és aquella que es canalitza a través d'organismes internacionals com ara Nacions Unides, Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, Unió Europea, etc. procedint els fons de diferents països, i 2) Cooperació bilateral, aquella que es realitza directament entre estats. En aquest cas, normalment es tracta de donacions o, préstecs amb condicions financeres més favorables que les de mercat; generalment vinculats a la importació de productes elaborats en el país donant.

imprimir definició
imprimir glossari