Colonització

Procés que s'inicià durant el feudalisme (S.XIV/XV) i es prolonga fins al segle XX. Es caracteritza per la conquesta per part dels estats europeus de territoris que desconeixien o a penes coneixien en altres continents i la dominació de les cultures que els habitaven. En un moment inicial - conquesta de l'actual Amèrica Llatina- s'orienta el procés a aconseguir la major quantitat de metalls preciosos amb què sufragar les despeses militars de les monarquies europees, particularment la castellana. L'arribada massiva de metalls preciosos va propiciar l'acumulació de capitals que va permetre la inversió inicial que va fer possible el desenvolupament del capitalisme a Europa. Posteriorment, el procés està vinculat al desenvolupament de les primeres economies capitalistes. Es tracta, d'una banda, d'aconseguir primeres matèries i mà d'obra barata i, d’una altra, de col•locar productes elaborats en la metròpoli, ampliant el mercat. Però tanta rellevància té aquest procés, que en nombroses ocasions l'herència de la dominació de les cultures que hi ha -modificació de les economies tradicionals, alteració de formes de vida...- es converteix en un llast per al desenvolupament socioeconòmic actual d'aquests països. El procés de descolonització, procés pel qual pobles colonitzats van fent front a la dominació europea i constituint països independents de la metròpoli, es prolonga des del segle XVIII fins al XX (entre 1946 i 1979 aconsegueixen la independència 97 països). Els països colonitzadors, enfront de l'irreversible, van tractar de salvaguardar els seus interessos en el procés de descolonització.

imprimir definició
imprimir glossari