Bigarren hezkuntzako ikasleak

Euskaraz eskuragarri dagoen materialaren edukia itzulita azalduko da. Gaztelania hutsean eskuragarri dagoen gainerako materiala pixkanaka joango gara itzultzen