TEMES: Consum

FITXERS:
Introducció: Consum Introducció: Consum

Introducció: Consum

A l’igual que la resta d’organismes vius els éssers humans hem de satisfer una sèrie de necessitats biològiques imposades per la naturalesa i que són condició necessària per a la nostra subsistència. Ací trobaríem una primera definició del terme consum que ens portaria a la idea que per tal de satisfer aquestes necessitats els organismes intervenim i transformem el món. Tanmateix, l’ésser humà crea una sèrie de noves necessitats no biològiques i que d’ara endavant anomenarem culturals. Aquesta proliferació de necessitats produïdes o culturals és un tret característic de les societats occidentals del s. XX on molts autors han marcat l’inici d’una nova societat coneguda com la societat de consum . Després de la 2ª Guerra Mundial el consum comença a generalitzar-se ocasionant un consum de masses sense control i exagerat, fenomen conegut baix el rètol de consumisme. Aquest fenomen produeix un canvi en les relacions socials i humanes i contribueix a enfortir els següents trets: diferència abismal entre Nord i Sud; augment de la precarització i l’explotació laboral; explotació despietada del medi ambient i deteriorament d’aquest; limitació de les relacions humanes les quals queden reduïdes a relacions mercantilistes, on val més qui més te.