Interactuem a l'escola

puzzle3v

Arrossega cada imatge a la seua posició correcta per ordenar la seqüència

solucion1
solucion2
solucion3
solucion4
solucion5
solucion6
solucion7
solucion8
im1
im2
im3
im4
im5
im6
im7
im8